Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Zelf bouwen

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO en PO)

De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat potentiële kopers de ruimte en mogelijkheden krijgen om inhoud te geven aan de manier waarop men wil wonen. De gemeente stimuleert daarom de bouw van woningen op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Particulier Opdrachtgeverschap.

Wat is CPO en PO?

CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is bij woningbouw een ontwikkelvorm waarbij de woonconsument grote invloed en zeggenschap heeft op zijn toekomstige eigen huis en de directe leefomgeving ervan. Bij CPO verenigt een groep particulieren zich in een rechtspersoon zonder winstoogmerk en verwerft grond in eigendom waarop zij zelf woningen ontwikkelt voor eigen gebruik.

PO, Particulier opdrachtgeverschap is een ontwikkelvorm waarbij de woonconsument volledige juridische zeggenschap over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning. De particulier koopt bouwgrond en bepaalt daarna zelf met welke partijen zijn of haar woning wordt gerealiseerd. Particulier opdrachtgeverschap biedt de particulier veel ruimte in vrijheid en zeggenschap over zijn eigen woonwensen. Deze vrijheid wordt begrensd door vooraf gestelde ruimtelijke kaders, waaronder het bestemmingsplan.

Zelf Bouwen/CPO-projecten in de gemeente Nieuwkoop

Het woningbouwproject De Verwondering in Nieuwveen is het eerste project waar CPO wordt toegepast. In samenwerking met adviesbureau Urbannerdam zijn eind 2012 informatiebijeenkomsten over CPO gehouden. Met als resultaat dat begin 2013 een groep belangstellenden is gevormd die samenwerken en uiteindelijk een (kopers)vereniging vormen. Bij Zelf Bouwen ben u zelf ontwikkelaar van uw nieuwe woning. U hoeft niet zelf te metselen en te timmeren, dat zal een aannemer uiteindelijk gaan doen. De ontwikkeling van de woning(en) mag u zelf regelen zoals het ontwerp, de indeling, de kwaliteit en wie uw woning mag bouwen. U bepaalt in de vereniging, samen met uw toekomstige buren.

Begeleiding bij het CPO-project

Het lijkt misschien ingewikkeld, maar met een goede professionele begeleiding is bouwen volgens CPO voor iedereen prima te doen. U wordt opdrachtgever van de adviseurs die u helpen met de plannen. Denk hierbij aan het adviesbureau dat de vereniging begeleidt bij het hele ontwikkelproces, de architect die het woningbouwplan gaat uitwerken, de constructeur, de installatie adviseur (voor de technische uitwerkingen) en de aannemer die de woningen moet gaan bouwen.

De voordelen van Zelf Bouwen/Collectief Particulier Opdrachtgeverschap:

  • Zelf bepalen hoe je wilt wonen en hoe je woning eruit komt te zien.
  • Efficiënter en dus goedkoper bouwen.  
  • Samen sta je sterk en verdeel je taken.
  • Vooraf je buren leren kennen.

Mensen en huizen CPO De Verwondering

  

 

 

 

 

Meerwaarde van Zelf Bouwen

Maximale zeggenschap: een belangrijk kenmerk van Zelf Bouwen is dat u maximale zeggenschap heeft over wat er gebouwd wordt. Natuurlijk zijn er (wettelijke) randvoorwaarden waar ieder bouwproject aan moet voldoen. Ook maakt u bepaalde keuzen samen met uw toekomstige buren (medeontwikkelaars), maar uw eigen invloed is groot.

Financieel voordeel: het ontwikkelen door middel van Zelf Bouwen levert in het algemeen ook een behoorlijk financieel voordeel op. Omdat u als groep zelf de ontwikkelaar van het project bent, bespaart u op de kosten van de projectontwikkelaar en bent u al snel 10 tot 20 procent goedkoper.

Kwaliteit: doordat u in belangrijke mate zelf bepaalt wat er wordt gebouwd, is de kwaliteit bij Zelf Bouwen vaak hoger dan wanneer u een kant en klare woning koopt.

Sociale structuur: bij Zelf Bouwen leert u uw toekomstige buren al kennen voor u er woont. Doordat u een tijd intensief samenwerkt, leert u elkaar al goed kennen voordat u er gaat wonen. Op deze manier heeft u al een fijn sociaal netwerk op uw nieuw woonplek.

Samen sterk: het ontwikkelen van nieuwe woningen is niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms moet er stevig onderhandeld worden of zijn er tegenvallers waar je wat mee moet. Dat betekent door samen te ontwikkelen dat u er niet alleen voor staat. Bovendien kunt u door samen te werken, taken en verantwoordelijkheden verdelen en gebruik maken van elkaars kennis en expertise.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief