Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Vlekkenplan 'Polder'

De afgelopen periode konden omwonenden, inwoners van Nieuwkoop en andere belangstellenden ideeën opperen, zorgen uiten en vragen stellen over de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord. Met alle input hebben we drie vlekkenplannen ('Brink', 'Hofjes' en 'Polder') opgesteld.

In een vlekkenplan staat op hoofdlijnen aangegeven wat de sfeer en structuur van de nieuwe woonwijk is. Waar de woningen en het groen komen. Hoe we omgaan met park Buytewech, waar de autowegen en fietspaden komen en wat de nieuwe woonwijk bijzonder maakt. Ook zijn er drie varianten voor duurzaamheid gemaakt (Basis, Midden en Top). Deze varianten lopen qua ambitieniveau op en zijn voor elk van de drie vlekkenplannen toepasbaar.

Vlekkenplannen en duurzaamheid

Naast het stemadvies zijn de vlekkenplannen en de drie varianten voor duurzaamheid ook door het gemeentelijk projectteam bekeken en getoetst op haalbaarheid. Vervolgens is er een voorkeursplan en -variant aan het college en de gemeenteraad voorgelegd. Deze voorkeur is bepaald op basis van:

  • De uitgangspunten die de gemeenteraad heeft geformuleerd in de startnotitie van 11 mei 2017;
  • De uitgangspunten die in de loop van het participatieproces (18 december – 16 mei) vaak genoemd zijn door omwonenden, inwoners van Nieuwkoop en andere belangstellenden;
  • Het stemadvies naar aanleiding van de bijeenkomst van 16 mei en de periode tot en met 28 mei;
  • Een inschatting van de financiële consequenties en mogelijke (proces)risico’s (door het gemeentelijke projectteam). 

Op 12 juli stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college om vlekkenplan 3 ‘Polder‘ te kiezen met de 'Middenvariant' als duurzaamheidsambitie. In vlekkenplan 3 'Polder' komen de woningen aan (verbrede) sloten en de meeste woningen hebben een tuin, die uitkomt op een sloot. Het is een woonwijk met verschillende woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder woningen voor jongeren, starters, senioren en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Zo is het een wijk voor iedereen. Het geliefde Park Buytewech blijft intact en wordt meer onderdeel van de omgeving. Auto’s komen de wijk in en uit via een ontsluiting op de provinciale weg. Er rijden dus geen auto’s door het park.

Klik op onderstaande afbeelding voor extra uitleg.


Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief