Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Vlekkenplan 'Polder'

In een vlekkenplan staat op hoofdlijnen aangegeven wat de sfeer en structuur van de nieuwe woonwijk is. Waar de woningen en het groen komen. Hoe we omgaan met park Buytewech, waar de autowegen en fietspaden komen en wat de nieuwe woonwijk bijzonder maakt. 

Op 12 juli stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college om vlekkenplan ‘Polder‘ te kiezen met de 'Middenvariant' als duurzaamheidsambitie. In vlekkenplan 'Polder' komen de woningen aan (verbrede) sloten en de meeste woningen hebben een tuin, die uitkomt op een sloot. Het is een woonwijk met verschillende woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder woningen voor jongeren, starters, senioren en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Zo is het een wijk voor iedereen. Het geliefde Park Buytewech blijft intact en wordt meer onderdeel van de omgeving. Auto’s komen de wijk in en uit via een ontsluiting op de provinciale weg. Er rijden dus geen auto’s door het park.

Vlekkenplannen en duurzaamheid

 Deze voorkeur is bepaald op basis van:

  • De uitgangspunten die de gemeenteraad heeft geformuleerd in de startnotitie van 11 mei 2017;
  • De uitgangspunten die in de loop van het participatieproces (18 december – 16 mei) vaak genoemd zijn door omwonenden, inwoners van Nieuwkoop en andere belangstellenden;
  • Het stemadvies naar aanleiding van de bijeenkomst van 16 mei en de periode tot en met 28 mei;
  • Een inschatting van de financiële consequenties en mogelijke (proces)risico’s (door het gemeentelijke projectteam). 

Klik op onderstaande afbeelding voor extra uitleg.


Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief