Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Uitgangspunten

De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop heeft de volgende voorwaarden verbonden aan de Buytewech-Noord:

  • Een buurt die met elkaar bedacht wordt: Buytewech-Noord moet niet van achter de tekentafel bedacht worden, maar juist samen met belangstellende inwoners – misschien zelfs de toekomstige bewoners van de nieuwe buurt – en omwonenden. Zij zullen hun wensen, verwachtingen, vragen en zorgen moeten kunnen delen over de woning, de woonomgeving, het samen wonen, duurzaamheid en een goede samenhang tussen Buytewech-Noord en de omgeving. Een onafhankelijk bureau organiseert een participatieproces, waarbij zoveel mogelijk belangstellenden betrokken en geïnformeerd worden.
  • Een duurzame buurt: Buytewech-Noord zal bijzondere aandacht besteden aan verduurzaming van de woning, de woonomgeving, het materiaal- en energiegebruik, klimaatadaptiviteit en de manier van samen leven. Hoe duurzaamheid zich concreet vertaalt naar de nieuwe buurt (en mogelijk ook de omliggende omgeving), wordt samen met belangstellenden nader bepaald.
  • Een gevarieerde buurt: Buytewech-Noord wordt een buurt met sociale huurwoningen, huurwoningen in het middensegment, goedkope, middeldure en dure koopwoningen. Ook is er ruimte voor vrije kavels. Tezamen levert dit een gemengde buurt op die voor de gemeente ook voldoende opbrengsten genereert.
  • Een buurt met groen en openbare ruimte: in lijn met het collegeprogramma 2014-2018 zal de verhouding uitgeeft – niet uitgeefbaar in de buurt 60-40% zijn. Tevens zal de Park Buytewech behouden blijven, zodat er voldoende groen en openheid is tussen bestaande en nieuwe bebouwing. Een beperkt deel van de nieuwe buurt valt buiten de zogenoemde ‘rode contour’: dat betekent dat in dit deel van de buurt functies kunnen komen waarvoor geen bouwwerk nodig is, zoals waterberging en/of groen.
  • Een wijk die goed en veilig bereikbaar is: Buytewech-Noord krijgt voor het autoverkeer een ontsluiting op de provinciale weg N231 en twee secundaire ontsluitingen via de bestaande bebouwing. Extra aandacht gaat uit naar het garanderen van fietsveiligheid in Buytewech-Oost. Het bouwverkeer dat ontstaat bij de ontwikkeling van de nieuwe buurt kan, tijdelijk, gebruik maken van de ontsluiting langs de bestaande parallelweg. Dit ontziet de bestaande woonbuurten.
  • Een andere buurt: Buytewech-Noord wordt een buurt zoals deze er in Nieuwkoop nog niet is. Wat het verschil gaat maken, zal duidelijk moeten worden tijdens het participatieproces.
  • Een buurt die beschermde flora en fauna respecteert: er is onderzoek gaande naar de aanwezigheid van de platte schijfhoren in de sloten. Indien geen ontheffing voor deze zoetwaterslak met beschermde status wordt verleend, zal de huidige slotenstructuur onderdeel van de nieuwe buurt moeten zijn.
  • Een buurt die rekening houdt met bodemdaling en stikstofuitstoot: Buytewech-Noord moet zulke voorzorgsmaatregelen nemen dat de grond in 7 jaar tijd niet meer dan 10 centimeter daalt. Daarnaast zal de nieuwe buurt er voor moeten zorgen dat de stiktstofuitstoot niet stijgt.

Een buurt die zich bewust is van zijn ligging: huidig beleid maakt ontwikkeling van Buytewech-Noord tot en met 2025 mogelijk. Toekomstige inwoners moeten vooraf en actief geïnformeerd worden over (mogelijke) consequenties (zoals geluidsoverlast) vanwege de ligging van de buurt in de 20Ke zone van Schiphol.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief