Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17-09-2020.

Gemeente Nieuwkoop streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.woneninnieuwkoop.nl.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Nieuwkoop verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.woneninnieuwkoop.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Het toegankelijkheidslabel van www.woneninnieuwkoop.nl<http://www.woneninnieuwkoop.nl>. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nieuwkoop .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@nieuwkoop.nl.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief