Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord gaat verder

Nu het vlekkenplan en de bijbehorende ambitie op het gebied van duurzaamheid voor Buytewech-Noord zijn gekozen, is het tijd voor de volgende stap. Met de resultaten van de participatiebijeenkomsten kijken we welke woonconcepten het beste passen binnen Buytewech-Noord.  We bepalen daarin de verschillende deelgebieden die we gedurende het project voor verschillende doelgroepen kunnen ontwikkelen. Voor elk deelgebied maken we een kavelindeling met verschillende woonconcepten. Op 24 juni 2019 hebben we het stedenbouwkundig plan gepresenteerd.

Duurzaamheid en klimaatveranderingen

Binnen het project is veel aandacht voor duurzaam bouwen. De wijk is volledig gasloos en energie wordt opgewekt door zonnepanelen op de daken. Daarnaast kijken we hoe we de omgeving zo kunnen inrichten dat de wijk is voorbereid op klimaatveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan hevige regenval of lange periodes van droogte. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de straten niet blank komen te staan? Welke maatregelen beschermen ons tegen langdurige droogte? We kijken hiervoor naar ‘groene’  oplossingen in het straatbeeld.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief