Het Plan De Verwondering - Wonen in Nieuwkoop
Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Het Plan

In het plan De Verwondering bouwen we ruim opgezette woonbuurten in laagbouw met uiteenlopende woningtypen en bouwmogelijkheden. Wonen in een park of naast de uitgestrekte golfbaan? Een kavel aan het water of juist midden in de wijk? Een grote of juist een kleine woning? In dit plan zijn er veel mogelijkheden en allemaal op ruime kavels in het groen. 
Het plan bestaat uit drie ‘eilanden’: Het Noordereiland, het Parkeiland en het Zuidereiland. 

Wonen op de drie wooneilanden

In 2012 zijn we gestart met de ontwikkeling van het Parkeiland. Dit is het middelste eiland. Op dit eiland zijn nog enkele kavels te koop. De kavels hebben uitzicht over het water richting de golfbaan of liggen aan het park. Omdat de verkoop van kavels op het Parkeiland snel gaat. starten we met de ontwikkeling van de volgende plandelen. De vraag naar vrije kavels is groot. Met de andere eilanden willen we goed aansluiten op de behoefte vanuit de markt.

Het Noordereiland verdelen we in mooie, ruime kavels. Hier krijgt u alle vrijheid om een woning naar eigen smaak te ontwikkelen.  Om de kavels te laten aansluiten bij de huidige woonwensen, passen we momenteel het bestemmingsplan aan (een zgn. herziening). Hierdoor maken we het mogelijk om kavels aan het water te realiseren en is er meer ruimte voor een mooie, parkachtige invulling in het midden van het plan. 5 kavels uit het oorspronkelijke plan passen binnen het huidige bestemmingsplan.

Voor het Zuidereiland
 is ook gekeken naar optimalisatie van het eiland. Dit doen we door ruime, bredere kavels te ontwikkelen in een parkachtige opzet aan brede waterpartijen. In dit deel werken we niet met het beeldkwaliteitsplan. Dat betekent dat kopers alle vrijheid hebben bij het ontwerpen van hun woning. Om dit mogelijk te maken passen we het bestemmingsplan aan met een zgn. wijzigingsplan. Dit houdt in dat we de huidige agrarische bestemming wijzigen naar bestemming 'wonen'. Op het Zuidereiland reserveren we ook een deel voor maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld een school. De verkoop van deze kavels start (onder voorbehoud) vanaf de zomer 2018.

De verkoop van deze kavels start (onder voorbehoud) vanaf de zomer 2018.

Ruimtereservering Zuidereiland

Op het Zuidereiland is aan de noordoostkant ruimte gereserveerd voor een maatschappelijke voorziening zoals bijvoorbeeld een school. Deze ruimte heeft een omvang van  circa 6.000 m2 en biedt voldoende ruimte voor een school, speelvoorzieningen en eventueel een sporthal vergelijkbaar met de Ringkant.

Deze locatie heeft een prima centrale ligging ten opzichte van de bestaande kern en heeft daarmee ook voordelen voor een veilige afwikkeling van autoverkeer, fietsers en wandelaars. Door de centrale ligging kan met een fiets/voetbrug vanaf de Roggeveldweg een verkeerveilige verbinding voor fietsers en voetgangers gemaakt worden. De afwikkeling van het autoverkeer vindt plaats via de Laan der Verwondering. Over de vormgeving van een eventuele school valt in deze fase nog niets te zeggen. In het bestemmingsplan wordt wel een bouwhoogte vastgelegd van 10 meter. Dit biedt ruimte voor een gebouw met twee bouwlagen.

Het duurt nog een tijd voordat er, in overleg met bewoners en partijen, een keuze wordt gemaakt of deze locatie hiervoor benut gaat worden of dat het de locatie van de voormalige Wegwijzer of de huidige locatie van de St. Nicolaasschool wordt. 

Prachtige natuur 

De natuur is overal in de wijk aanwezig in de vorm van hagen, heesters en bomen. In het hart van het Parkeiland kunt u wandelen in het prachtige lommerrijke park, langs bloemrijk grasland.  In het park zijn twee kleine terpen, verschillende soorten bomen, een trapveld en een speelplek. De zitbanken die op verschillende plaatsen staan, bieden goed zicht op de kinderspeelplaats. Op het trapveldje kunnen de kinderen rennen, spelen en voetballen. Vanaf het Parkeiland kunt u middels een trekvlot naar het tegenovergelegen wandelpad naast de golfbaan 'varen'.
Beplantingsplan bomen
Beplantingsplan heesters 
 

 

Documenten en verbeeldingen:

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief