Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Financiering

Plankostenfonds

De gemeente Nieuwkoop stimuleert initiatieven van inwoners op het gebied van woningbouw. In de voorfase van zo’n initiatief maken mensen al kosten. Bijvoorbeeld voor inhuur van begeleiding, de opdracht aan de architect etc.. In de praktijk werpen deze kosten soms een hoge drempel op waardoor waardevolle initiatieven stranden. Daarom heeft de gemeente met Rabobank Groene Hart Noord een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een zogenaamd ‘plankostenfonds’. Vanuit dit fonds kunnen de kosten die samenhangen met de plannen voor woningbouwinitiatieven (zoals CPO) voor gefinancierd worden. De Rabobank levert hiermee vanuit haar coöperatieve gedachte een bijdrage aan dergelijke initiatieven.

Per te bouwen woning kan maximaal € 5.000,- worden voorgefinancierd. Dit plankostenfonds heeft betrekking op een aantal woningbouwprojecten binnen de gemeente waaronder De Verwondering. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kunnen geïnteresseerden voor woonwijk Driekoppenland in Noorden ook gebruikmaken van dit fonds. Andere initiatieven kunnen onder voorwaarden worden gehonoreerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Rabobank Groene Hart Noord of met gemeente Nieuwkoop, Peggy van Essen via telefoonnummer 14 0172 (geen netnummer nodig).

 

Starterslening

In Nieuwkoop is een speciale regeling voor inwoners met beperkte financiële middelen, die voor de eerste keer een eigen woning kopen. Zij komen in aanmerking voor een starterslening. De starterslening kan voor zowel bestaande als nieuwe woningen aangevraagd worden. Voor het
krijgen van een starterslening (maximaal 17.500 euro) moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • Zo moet de aanvrager, of één van de aanvragers, op het moment van de aanvraag minimaal één jaar in de gemeente Nieuwkoop wonen en niet eerder eigenaar-bewoner van een koopwoning zijn geweest.
  • Ook moet de woning op het grondgebied van de gemeente Nieuwkoop staan.
  • U moet een getekende koopovereenkomst hebben, onder voorbehoud van financiering.
  • De aanvrager moet zelf in de woning gaan wonen en deze ook blijven bewonen tijdens de periode waarin de starterslening wordt afgelost.
  • De starterslening wordt niet toegekend als er ook Koopsubsidie op grond van de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW+) is toegekend.

Om te kijken of u in aanmerking komt, kunt u het formulier ‘Starterslening’ invullen. Met dit formulier kunt u, wanneer u in aanmerking komt, ook het aanvraagformulier aanvragen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief