Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord

Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop voorbij park Buytewech, start de gemeente Nieuwkoop de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord.

Waarom Buytewech-Noord?

Vanuit Nieuwkoop is er veel vraag naar nieuwe woningen. Buytewech-Noord voorziet in die vraag. Ook zijn veel Nieuwkopers de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten. Zij zouden graag terugkeren naar Nieuwkoop. Het project biedt ruimte voor ongeveer 290 woningen.

Van vlekkenplan naar stedenbouwkundig plan 

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop het vlekkenplan ‘Polder’ voor Buytewech-Noord vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad het advies op basis van de uitkomsten van de sessies met de toekomstige bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden in Buytewech-Noord overgenomen. Ook zijn er hoge ambities inzake duurzaamheid vastgelegd. 

Op 24 juni 2019 hebben we het stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Door de opzet van het plan zijn er kleine eilandjes ontstaan en blijven er duidelijke zichtlijnen vanuit de bestaande wijken naar het open polderlandschap. Park Buytewech wordt ten opzichte van het huidige park groter, zodat we een natuurlijke uitstraling met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit creëren. Op deze manier zetten we al een stap in de goede richting met betrekking tot duurzaam wonen. 

Stedenbouwkundig plan vastgesteld 

Het stedenbouwkundig plan Buytewech-Noord is op 23 januari 2020 besproken in de gemeenteraad en vervolgens op 6 februari 2020 vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan kan vervolgens dienen als basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan Buytewech-Noord. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn inmiddels gestart. 

Goede toegang tot het gebied

Een woongebied moet voor iedereen goed en veilig bereikbaar zijn. Daarom willen we de bereikbaarheid eerst goed waarborgen. De ingang van Buytwech-Noord verloopt straks via een toegangsweg vanaf de N231. Er komt daar een nieuwe rotonde, met een ontsluiting voor deze nieuwe toekomstige wijk. Omdat voor het kunnen maken van deze ontsluiting een woning moet worden verplaatst wordt hiervoor aparte bestemmingsplanprocedure gevolgd; namelijk bestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a. Op 9 juli heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de hoofdontsluiting (Nieuwveenseweg 29a) vastgesteld.

Bestemmingsplan Buytewech-Noord

We zijn druk bezig met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Buytewech-Noord. Een extern bureau stelt dit bestemmingsplan op. Verder maakt het bestemmingsplan het mogelijk om straks in het gebied huizen te mogen bouwen en groen, water- en speelvoorzieningen aan te leggen. Dit is gebaseerd op de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan.  

Planning

We verwachten dat we de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 een bestemmingsplan  kunnen voorleggen voor Buytewech-Noord zelf. 

Dit is een indicatie van het plangebied

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief