Buytewech-Noord - Wonen in Nieuwkoop
Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord

Heeft u een idee of vraag?

 

Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop voorbij park Buytewech, start de gemeente Nieuwkoop de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord.
Wat maakt wonen in Nieuwkoop fijn?
Nieuwkoop ligt centraal in de Randstad. Vanuit het project liggen scholen, winkels en sportverenigingen op loopafstand. Met haar prachtige natuur biedt de omgeving vele recreatiemogelijkheden. Daarnaast kun je er prachtig wonen. Een prachtige plek om te wonen voor jong en oud.

Waarom Buytewech-Noord?

Vanuit Nieuwkoop is er veel vraag naar nieuwe woningen. Buytewech-Noord voorziet in die vraag. Ook zijn er veel Nieuwkopers de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten. Zij zouden graag terugkeren naar Nieuwkoop. Het project biedt ruimte voor ongeveer 290 woningen.
Begin 2018 (januari – april) gaat de gemeente samen met inwoners en andere belangstellenden aan de slag om de uitgangspunten en kansen voor deze nieuwe wijk op papier te zetten.

Meedenken over plannen voor Buytewech-Noord

Bij het maken van de plannen worden inwoners en andere belangstellenden betrokken. Meedenken kan tijdens informatieavonden en ook online; een interactief participatieproces. Bij dit proces wordt de gemeente ondersteund door een extern bureau: Inbo.

Binnen het project is ruimte voor meerdere doelgroepen. Tijdens het proces wordt gekeken wie die doelgroepen precies zijn. Welk type woningen passen bij die doelgroepen en hoe wil de doelgroep duurzaamheid inpassen in de woning maar ook de directe woonomgeving. Zo wordt Buytewech-Noord een gevarieerde en prettige woonwijk met voor iedere doelgroep een passende woning. Meedenken kan bijvoorbeeld over welk soort woningen er komen, de invulling van de openbare ruimte, zoals de wegen, bomen en planten in de wijk en of er bijvoorbeeld nog voorzieningen nodig zijn. Ook kunnen mensen meedenken over duurzaamheid, zodat de woonwijk energieneutraal en klimaatbestendig wordt gebouwd en zo bijdraagt aan een beter milieu.

Een gevarieerde en duurzame woonwijk

Naast input vanuit omwonenden en belangstellenden, heeft ook de gemeenteraad een aantal voorwaarden voor Buytewech-Noord opgesteld:

  • Duurzaamheid komt terug in de woonwijk, denk daarbij aan energieneutraal en klimaatbestendig bouwen en wonen. Ook een duurzame omgeving en duurzaam samenleven zijn daar onderdeel van.
  • Er is ruimte voor verschillende woningtypen met verschillende prijsklassen (inclusief huurwoningen)
  • Een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van de wijk is van belang. 

Deze randvoorwaarden neemt de gemeente mee bij het ontwikkelen van het project.

Wat gaan we de komende periode doen?

De komende twee maanden staan nog twee bijeenkomsten gepland in het kader van de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord. Op 25 april 2018 is een extra werksessie ingelast om, samen met omwonenden van de nieuwe woonwijk, te verkennen welke verkeerssituaties in omliggende wijken om extra aandacht vragen. Vanuit de gemeente zal, samen met omwonenden, bekeken worden of en op welke wijze maatregelen te treffen zijn. U kunt zich tot 22 april aanmelden via bijeenkomsten.
Op woensdag 16 mei worden drie vlekkenplannen voor Buytewech-Noord besproken. In zo’n vlekkenplan staan de uitgangspunten voor infrastructuur, de woningen, het groen, het water, mogelijke voorzieningen, duurzaamheid en wellicht andere aandachtspunten. Omdat er in de afgelopen bijeenkomsten zoveel verschillende ideeën ingebracht zijn, is gekozen voor drie vlekkenplannen. Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen aangeven wat goed en niet goed is aan de drie vlekkenplannen. De uitkomsten ervan worden verwerkt in een voorstel naar de gemeenteraad. Naar verwachting vindt voor de zomervakantie van 2018 besluitvorming plaats over de uitgangspunten van de nieuwe woonwijk. 

Vragen en ideeën

Heeft u vragen over het project? Of heeft u ideeën over de ontwikkeling van het gebied? Dan kunt u ons altijd benaderen. Dit kan tijdens de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Heeft u al eerder vragen of kunt u niet bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn?

Dan kunt uw vragen mailen naar jesper.gringhuis@inbo.com. Bellen kan ook naar Jesper Gringhuis van Inbo, via telefoonnummer    06 – 53 860 464. 

Dit is een indicatie van het plangebied

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief