Buytewech-Noord - Wonen in Nieuwkoop
Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord

Heeft u een idee of vraag?

 

Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop voorbij park Buytewech, start de gemeente Nieuwkoop de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord. Nieuwkoop ligt centraal in de Randstad. Vanuit het project liggen scholen, winkels en sportverenigingen op loopafstand. Met haar prachtige natuur biedt de omgeving vele recreatiemogelijkheden. Daarnaast kun je er prachtig wonen. Een prachtige plek om te wonen voor jong en oud.

Waarom Buytewech-Noord?

Vanuit Nieuwkoop is er veel vraag naar nieuwe woningen. Buytewech-Noord voorziet in die vraag. Ook zijn er veel Nieuwkopers de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten. Zij zouden graag terugkeren naar Nieuwkoop. Het project biedt ruimte voor ongeveer 290 woningen.
Begin 2018 (januari – april) gaat de gemeente samen met inwoners en andere belangstellenden aan de slag om de uitgangspunten en kansen voor deze nieuwe wijk op papier te zetten.

Meedenken over plannen voor Buytewech-Noord

Bij het maken van de plannen worden inwoners en andere belangstellenden betrokken. Meedenken kan tijdens informatieavonden en ook online; een interactief participatieproces. Bij dit proces wordt de gemeente ondersteund door een extern bureau: Inbo.

Binnen het project is ruimte voor meerdere doelgroepen. Tijdens het proces wordt gekeken wie die doelgroepen precies zijn. Welk type woningen passen bij die doelgroepen en hoe wil de doelgroep duurzaamheid inpassen in de woning maar ook de directe woonomgeving. Zo wordt Buytewech-Noord een gevarieerde en prettige woonwijk met voor iedere doelgroep een passende woning. Meedenken kan bijvoorbeeld over welk soort woningen er komen, de invulling van de openbare ruimte, zoals de wegen, bomen en planten in de wijk en of er bijvoorbeeld nog voorzieningen nodig zijn. Ook kunnen mensen meedenken over duurzaamheid, zodat de woonwijk energieneutraal en klimaatbestendig wordt gebouwd en zo bijdraagt aan een beter milieu.

Een gevarieerde en duurzame woonwijk

Naast input vanuit omwonenden en belangstellenden, heeft ook de gemeenteraad een aantal voorwaarden voor Buytewech-Noord opgesteld:

  • Duurzaamheid komt terug in de woonwijk, denk daarbij aan energieneutraal en klimaatbestendig bouwen en wonen. Ook een duurzame omgeving en duurzaam samenleven zijn daar onderdeel van.
  • Er is ruimte voor verschillende woningtypen met verschillende prijsklassen (inclusief huurwoningen)
  • Een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van de wijk is van belang. 

Deze randvoorwaarden neemt de gemeente mee bij het ontwikkelen van het project.

Wat gaan we de komende periode doen?

Het participatieproces bestaat uit een aantal informatieavonden. De eerst volgende staat gepland op woensdagavond 31 januari 2018. Deze avond verkennen we op grote plattegronden hoe we met de vele ideeën over het wonen, de omgeving, het verkeer en duurzaamheid een bijzondere woonwijk kunnen maken en wat dit betekent voor de omgeving. Door samen te ontwerpen, zullen wij keuzes maken, zien wat het combineren van ideeën betekent en waar extra aandacht nodig is. Samen ontwerpen betekent niet dat de nieuwe woonwijk direct af is, maar zo werken we toe naar uitgangspunten voor Buytewech-Noord.  

Datum: woensdag 31 januari 2018
Tijd: 19.30 – 21.30
Locatie: Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 in Nieuwkoop

Vragen en ideeën

Heeft u vragen over het project? Of heeft u ideeën over de ontwikkeling van het gebied? Dan kunt u ons altijd benaderen. Dit kan tijdens de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Heeft u al eerder vragen of kunt u niet bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn?

Dan kunt uw vragen mailen naar jesper.ginghuis@inbo.com. Bellen kan ook naar Jesper Gringhuis van Inbo, via telefoonnummer    06 – 53 860 464. 

Dit is een indicatie van het plangebied

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief