Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord

Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop voorbij park Buytewech, start de gemeente Nieuwkoop de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord.

Waarom Buytewech-Noord?

Vanuit Nieuwkoop is er veel vraag naar nieuwe woningen. Buytewech-Noord voorziet in die vraag. Ook zijn veel Nieuwkopers de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten. Zij zouden graag terugkeren naar Nieuwkoop. Het project biedt ruimte voor ongeveer 290 woningen.

Van vlekkenplan naar stedenbouwkundig plan 

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop het vlekkenplan ‘Polder’ voor Buytewech-Noord vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad het advies op basis van de uitkomsten van de sessies met de toekomstige bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden in Buytewech-Noord overgenomen. Ook zijn er hoge ambities inzake duurzaamheid vastgelegd. 

Op 24 juni 2019 hebben we het stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Door de opzet van het plan zijn er kleine eilandjes ontstaan en blijven er duidelijke zichtlijnen vanuit de bestaande wijken naar het open polderlandschap. Park Buytewech wordt ten opzichte van het huidige park groter, zodat we een natuurlijke uitstraling met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit creëren. Op deze manier zetten we al een stap in de goede richting met betrekking tot duurzaam wonen. 

Van stedenbouwkundig plan naar bestemmingsplan 

Het college van B&W heeft op 17 december jl. ingestemd met het stedenbouwkundig plan Buytewech-Noord. Het plan wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad ter bespreking tijdens de meningsvormende raad van 23 januari 2020. Vervolgens zal er tijdens de besluitvormende raad op 6 februari een besluit worden genomen. Bij een positief besluit door de raad is het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Hierna starten we met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan.

Dit is een indicatie van het plangebied

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief