Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord

 

Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop voorbij park Buytewech, start de gemeente Nieuwkoop de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord.

Waarom Buytewech-Noord?

Vanuit Nieuwkoop is er veel vraag naar nieuwe woningen. Buytewech-Noord voorziet in die vraag. Ook zijn veel Nieuwkopers de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten. Zij zouden graag terugkeren naar Nieuwkoop. Het project biedt ruimte voor ongeveer 290 woningen.

De raad kiest voor vlekkenplan 3 - 'Polder'

Op 12 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om vlekkenplan 3 ‘Polder‘ te kiezen met de 'Middenvariant' als duurzaamheidsambitie. Het gekozen vlekkenplan 'Polder' is het resultaat van een bijzonder proces wat met toekomstige bewoners, omwonenden en andere belangstellenden is doorlopen. Tijdens 7 bijeenkomsten is er met elkaar de verschillende woonwensen, mogelijke ontsluitingsroutes en duurzaamheidsopties besproken. Het resultaat uit dit participatieproces was een drietal vlekkenplannen, waarbij vlekkenplan 3 - 'Polder' de meeste stemmen kreeg.

In vlekkenplan 3 'Polder' komen de woningen aan (verbrede) sloten en de meeste woningen hebben een tuin, die uitkomt op een sloot. Het is een woonwijk met verschillende woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder woningen voor jongeren, starters, senioren en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Zo is het een wijk voor iedereen. Het geliefde Park Buytewech blijft in tact en wordt meer onderdeel van de omgeving. Auto’s komen de wijk in en uit via een ontsluiting op de provinciale weg. Er rijden dus geen auto’s door het park.

Duurzaamheid: een nieuwe woonwijk is voorbereid op de toekomst

Tijdens het proces bleek dat veel omwonenden en belangstellenden de voorkeur hebben voor een duurzame wijk. Dat bleek ook bij het stemadvies. Er is gekozen voor de middenvariant. Concreet betekent dit dat Buytewech-Noord een groene, waterrijke en biodiverse wijk wordt. En dat de energie voor de verwarming van de woningen, voor warm tapwater en voor alle huishoudelijke apparatuur via zonnepanelen op daken zelf opgewekt wordt. Er komt ook geen gas meer in de nieuwe wijk. We onderzoeken nog hoe er een bijzondere voorziening in de wijk kan komen, waar bewoners van de nieuwe wijk en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten.

Dit is een indicatie van het plangebied

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief