Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord

Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop voorbij park Buytewech, start de gemeente Nieuwkoop de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord.

Waarom Buytewech-Noord?

Vanuit Nieuwkoop is er veel vraag naar nieuwe woningen. Buytewech-Noord voorziet in die vraag. Ook zijn veel Nieuwkopers de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten. Zij zouden graag terugkeren naar Nieuwkoop. Het project biedt ruimte voor ongeveer 290 woningen.

Van vlekkenplan naar stedenbouwkundig plan 

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop het vlekkenplan ‘Polder’ voor Buytewech-Noord vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad het advies op basis van de uitkomsten van de sessies met de toekomstige bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden in Buytewech-Noord overgenomen. Ook zijn er hoge ambities inzake duurzaamheid vastgelegd. 

Door de opzet van het plan zijn er kleine eilandjes ontstaan en blijven er duidelijke zichtlijnen vanuit de bestaande wijken naar het open polderlandschap. Park Buytewech wordt ten opzichte van het huidige park groter, zodat we een natuurlijke uitstraling met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit creëren. Op deze manier zetten we al een stap in de goede richting met betrekking tot duurzaam wonen. 

Het stedenbouwkundig plan Buytewech-Noord is  op 6 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan dient als basis voor het  bestemmingsplan Buytewech-Noord. 

Bestemmingsplan

Op 13 juli jl. heeft het college van B&W  ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Buytewech-Noord”. Dit bestemmingsplan biedt de juridische basis voor de inrichting van het nieuwe woongebied Buytewech-Noord. Net zo belangrijk voor deze nieuwe wijk is de openbare ruimte. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld. Het landschapsplan geeft inzicht in de recreatieve plekken, de grote verscheidenheid van planten, struiken en bomen (zgn. ‘biodiversiteit’) en hoe de natuur bijdraagt aan hittestress en waterberging. Op deze manier wordt Buytewech-Noord straks een duurzame groene  omgeving, waar het fijn wonen is en het wonen een ‘beleving’ wordt!

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt vanaf 5 augustus 2021 voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Kijk op de pagina Bestemmingsplan voor meer informatie hierover.

Goede toegang tot het gebied

Een woongebied moet voor iedereen goed en veilig bereikbaar zijn. Daarom willen we de bereikbaarheid eerst goed waarborgen. De ingang van Buytewech-Noord verloopt straks via een toegangsweg vanaf de N231. Er komt daar een nieuwe rotonde, met een ontsluiting voor deze nieuwe toekomstige wijk. Omdat voor het kunnen maken van deze ontsluiting een woning moet worden verplaatst wordt hiervoor aparte bestemmingsplanprocedure gevolgd; namelijk bestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a. Op 9 juli heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de hoofdontsluiting (Nieuwveenseweg 29a) vastgesteld. De rotonde wordt aangelegd volgens de regels van de (eigenaar) Provincie Zuid-Holland op het moment dat de vergunning is verleend en het bestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a onherroepelijk is.

Dit is een indicatie van het plangebied

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief