Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Bijeenkomsten en downloads

Bijeenkomst 1; Maandag 18 december 2017

Presentatie
Verslag

Bijeenkomst 2; Woensdag 10 januari 2018

Enquête
Handout
Verslag 
Interviews

Bijeenkomst 3; Woensdag 31 januari 2018

Verslag

Bijeenkomst 4; Excursie woensdag 28 februari 2018 

Verslag

Bijeenkomst 5; Presentaties woensdag 28 maart 2018

Openingspresentatie
Duurzaamheid en collectief warmtegebruik 
Duurzame woningen
Woningmarkt en -initiatieven in Nieuwkoop
Waarom extra woningen en voor wie?
Woonpioniers
Landschap Buytewech-Noord
Wegen van en naar Buytewech-Noord
Verslag 

Bijeenkomst 6; Werksessie woensdag 25 april 2018

Verslag

Bijeenkomst 7; Woensdag 16 mei 2018

Drie Vlekkenplannen en duurzaamheid
Presentatie
Vlekkenplan 1 Brink 
Vlekkenplan 2 Hofjes 
Vlekkenplan 3 Polder 
Duurzaamheid 
Stemadvieskaart 
Van wensen en zorgen tot plannen 

Bijeenkomst 8; Inloopsessie maandag 4 maart 2019

Verslag

Bijeenkomst 9: Informatieavond maandag 13 mei 2019
Bijeenkomst 10: Informatieavond woensdag 15 mei 2019

Verslag
Presentatie bijzondere woonvormen
Catalogus bijzondere woonvormen
 
Uitslag mentimeter 13 mei 
Uitslag mentimeter 15 mei

Bijeenkomst 11: Presentatie stedenbouwkundig plan 24 juni 2019

Presentatie deel 1
Presentatie deel 2 
Reacties stedenbouwkundig plan

Eindrapportage

Verslag van het participatieproces 
Verslag van het vlekkenplan naar het stedenbouwkundig plan

Eindversie stedenbouwkundig plan

Startnotitie

Startnotitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord 
Raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Startnotitie Buytewech-Noord 
Raadsbesluit gebiedsontwikkeling Startnotitie Buytewech-Noord

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief