Bijeenkomsten - Wonen in Nieuwkoop
Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord
Denkt u mee over de nieuwe wijk in Nieuwkoop?

Op maandag 18 december 2017, woensdag 10 januari en 31 januari 2018 hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden. Op woensdag 28 februari zijn we op excursie geweest naar projecten in andere gemeenten die als voorbeeld kunnen dienen voor de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord. Samen met toekomstige bewoners en andere belangstellenden kijken we via verschillende bijeenkomsten naar de mogelijkheden voor het project. Het verslag en presentatie van deze bijeenkomsten zijn terug te vinden bij de downloads. Maar welke bijeenkomsten volgen nog? 

Bijeenkomst 4 | woensdag 28 maart 2018

Informatiebijeenkomst over de meest gestelde vragen
In de bijeenkomsten van december, januari en februari zijn diverse vragen gesteld. Hoe wordt de nieuwe woonwijk zo ontsloten dat de omliggende wijken hier zo min mogelijk overlast van hebben? Wat voor wooninitiatieven kunnen extra inspiratie opleveren voor Buytewech-Noord? Welke lessen zijn te trekken uit andere duurzame woonwijken? Komen er in de nieuwe woonwijk ook bijzondere doelgroepen en zo ja, hoe zijn zij goed te integreren met de andere bewoners? Tijdens de bijeenkomst van 28 maart zullen de verder ontwikkelde ideeën voor de ontsluiting gepresenteerd worden. Ook komen deskundigen op het gebied van bijzondere woonvormen en duurzaamheid aan het woord. Uiteraard kunt u niet alleen uw vragen stellen, maar ook uw reactie geven op de ideeën.

Tijd:                      19.30 – 21.30 uur
Locatie:                Hoeve Rijlaarsdam | Nieuwveenseweg 59 | Nieuwkoop

Bijeenkomst 5 | woensdag 16 mei 2018

Drie vlekkenplannen voor Buytewech-Noord 
Op 16 mei kunt u uw mening geven over drie vlekkenplannen voor Buytewech-Noord. In zo’n vlekkenplan staan de uitgangspunten voor infrastructuur, de woningen, het groen, het water, mogelijke voorzieningen, duurzaamheid en wellicht andere aandachtspunten. Omdat er in de afgelopen bijeenkomsten zoveel verschillende ideeën ingebracht zijn, is gekozen voor drie vlekkenplannen. Tijdens de bijeenkomst in april/mei kan iedereen aangeven wat men hieraan goed en niet goed vindt. De uitkomsten ervan worden verwerkt in een voorstel naar de gemeenteraad. Naar verwachting vindt voor de zomervakantie van 2018 besluitvorming plaats over de uitgangspunten van de nieuwe woonwijk.

Tijd:                      19.30 – 21.30 uur
Locatie:                Hoeve Rijlaarsdam | Nieuwveenseweg 59 | Nieuwkoop

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief