Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord
Denkt u mee over de nieuwe wijk in Nieuwkoop?

Drie vlekkenplannen voor Buytewech-Noord 
Op woensdag 16 mei 2018 zijn drie vlekkenplannen voor de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord gepresenteerd. Deze vlekkenplannen zijn gebaseerd op de eerdere bijeenkomsten, die hebben plaatsgevonden op 18 december 2017, 10 januari, 31 januari, 28 februari, 28 maart en 25 april 2018. Verslagen en presentaties van al deze bijeenkomsten zijn terug te vinden bij downloads.

In zo’n vlekkenplan staat op hoofdlijnen waar de woningen komen, waar ruimte is voor groen, hoe we omgaan met Park Buytewech, waar de verschillende (toegangs)wegen komen en hoe we omgaan met duurzaamheid. Omdat er tijdens de afgelopen bijeenkomsten zoveel verschillende ideeën zijn ingebracht, is gekozen voor drie vlekkenplannen. Tijdens de bijeenkomst van 16 mei kon men een stemadvies uitbrengen. Welk vlekkenplan past het beste bij uw wensen? Wat vindt u goed aan de plannen? Wat kan nog beter? 

De uitkomsten van de stembiljetten verwerken we in een voorstel naar het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Nieuwkoop. De raad zal naar verwachting in juli een keuze maken uit de drie voorgestelde vlekkenplannen. Het gekozen vlekkenplan vormt de basis voor het vervolg; een op te stellen stedenbouwkundig plan.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief