Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Samen ontwikkelen!

26-07-2021

Eindelijk, het is zo ver! Het bestemmingsplan voor Buytewech-Noord kan ter inzage gelegd worden. Iedereen kan zijn mening geven over het plan.

Eén van de belangrijkste principes voor het plan Buytewech-Noord is het bouwen van een gemengde wijk met woningen voor verschillende levensfases en situaties. Dit sluit aan bij het doelgroepenbeleid van de gemeente. We willen betaalbare woningen bouwen voor doelgroepen zoals jongeren, starters, jonge gezinnen en ouderen. Er komen woonconcepten die aansluiten bij de diverse behoeften van onze inwoners. Denk hierbij aan appartementen, studio’s en hofjeswoningen en andere betaalbare woonvormen. Maar ook is bekeken wat verduurzaming en een veranderend klimaat kan betekenen. Met deze wijk willen we een woonbeleving creëren en de woningmarkt in Nieuwkoop een impuls geven.

 Jelle Fransen, een starter op de woningmarkt, vertelt: ”Nieuwkoop geeft ons de kans om als starters op een betaalbare manier hier te blijven”

Voor de invulling van het plan is onder andere een fantastisch landschapsplan gemaakt. Dit landschapsplan wordt uitgewerkt naar een meer gedetailleerd inrichtingsplan en zal gedurende de ontwikkeling van Buytewech-Noord ook uitgevoerd worden. In het landschapsplan wordt een beeld geschetst van een woonomgeving op basis van 5 principes; een gemengde wijk, duurzame omgeving, bestand tegen klimaatverandering, goed en veilig bereikbaar en zelfvoorzienend.

Het bestemmingsplan gaat de basis vormen voor de bouw van 290 woningen: woningen waar we in Nieuwkoop hard om zitten te springen. We hebben alles op alles gezet om, naast de vrije sector woningen, zoveel mogelijk goedkopere/betaalbare woningen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan geeft daar in elk geval de voorschriften voor.

Vanaf 5 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan voor 6 weken ter inzage en is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze periode kunt u reageren op het plan. Wilt u alvast een preview van het bestemmingsplan? Het bestemmingsplan is tot 5 augustus te bekijken via deze bestemmingsplanpagina. Hier staat ook een link naar het landschapsplan.

De stap naar publicatie van het bestemmingsplan is gezet. Als dit allemaal succesvol verloopt kunnen we starten met de bouw.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief