Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Wonen in de natuur

11-12-2020

Heerlijk wonen in een wijk omringd door weelderig groen, lekker wandelen in het ruime centrale park, fietsen in de lange bomenlaan of gewoon lekker in de tuin op een van de ‘eilanden’ even nietsdoen? Hoe heerlijk dat ook klinkt, voor het project Buytewech-Noord moeten we hier nog even geduld hebben.

Vertraging

Er is veel vertraging ontstaan door de complexe stikstofproblematiek. Er is teveel stikstof-uitstoot in allerlei sectoren en we moeten dat met z’n allen terugdringen. Er is duidelijke regelgeving nodig vanuit de rijksoverheid en dat kost (helaas) veel tijd. Toch heeft de ontwikkeling van Buytewech-Noord niet stilgestaan. We werken hard aan het bestemmingsplan. De basis voor het bestemmingsplan is het stedenbouwkundigplan dat samen met inwoners is opgesteld. Het nieuwe gebied is straks bereikbaar via een toegangsweg vanaf de N231. Er komt daar een nieuwe rotonde met een ontsluiting voor de nieuwe woonwijk. De bestemmingsplanprocedure hiervoor loopt nog.

Het bestemmingsplan Buytewech-Noord maakt het mogelijk om straks in het gebied huizen te mogen bouwen en beplanting, wegen, water- en speelvoorzieningen aan te leggen. In het bestemmingsplan voor Buytewech-Noord is veel flexibiliteit qua woningen en woonvormen en is er veel aandacht voor actuele thema’s, zoals het klimaat.

Wonen met de natuur

Bomen, planten en dieren spelen een belangrijke rol in de nieuwbouwlocatie Buytewech-Noord. In het midden van het plan komt een centraal ‘hart’ van groen. Dit groen wordt aangesloten op het bestaande Park Buytewech.

Bouwen voor de doelgroep

Wethouder Guus Elkhuizen heeft ‘Wonen en Volkshuisvesting’ en ‘Natuur en Landschap’ in zijn portefeuille en is hiermee vanaf 2 kanten bij dit project betrokken. Guus Elkhuizen:  “Buytewech-Noord wordt mede door het naastgelegen park Buytewech met recht straks ‘wonen in de natuur’. Aan duurzaamheid en biodiversiteit schenken we veel aandacht. Door rekening te houden met de natuur proberen we zoveel mogelijk ‘groen’ te bouwen. Het is belangrijk dat wij als gemeente geschikte woningen bouwen voor doelgroepen die daar op dit moment de meeste behoefte aan hebben, zoals jongeren, starters en jonge gezinnen. In Buytewech-Noord wordt hier met name de nadruk op gelegd.”  

Landschapsplan

Samen met een landschapsarchitect stellen we een landschapsplan op. Het landschapsplan geeft inzicht in de recreatieve plekken, biodiversiteit en hoe de natuur bijdraagt aan hittestress en waterberging. Op deze manier wordt Buytewech-Noord straks een duurzame groene woonbeleving. Uw input die u tijdens de eerdere participatiesessies heeft gegeven nemen we hier in mee.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief