Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Ontwikkelingen Buytewech-Noord

15-07-2020

Het stedenbouwkundig plan Buytewech-Noord is op 23 januari 2020 besproken in de gemeenteraad en vervolgens op 6 februari 2020 vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan dient als basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan Buytewech-Noord. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn inmiddels gestart.  Een extern bureau stelt dit bestemmingsplan op. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om straks in het gebied huizen te bouwen en groen, water- en speelvoorzieningen aan te leggen.

Een woongebied moet voor iedereen goed en veilig te bereiken zijn. Voordat we verder gaan met de plannen voor Buytewech-Noord, willen we de bereikbaarheid eerst goed regelen. Buytewech-Noord wordt straks toegankelijk vanaf de N231. Er komt daar een nieuwe rotonde, met een ontsluiting voor deze nieuwe toekomstige wijk. Om deze ontsluiting te kunnen maken moet er een woning verplaatst worden. Hiervoor wordt een aparte bestemmingsplanprocedure gevolgd; namelijk bestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a.

Meer informatie over het project vindt u op www.woneninnieuwkoop.nl/buytewech-noord.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief