Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Buytewech-Noord duurzame woningen

30-07-2018

Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop, voorbij park Buytewech, ontwikkelen we het woningbouwproject Buytewech-Noord. Het project biedt ruimte aan maximaal 290 woningen. Samen met toekomstige bewoners, omwonenden en andere belangstellenden is een bijzonder participatieproces doorlopen. Resultaat wordt straks een woonwijk met verschillende woningen voor jongeren, starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Het geliefde Park Buytewech blijft intact en wordt meer onderdeel van de omgeving.  

Duurzaamheid: een nieuwe woonwijk voorbereid op de toekomst 

Tijdens het proces bleek dat veel mensen de voorkeur hebben voor een duurzame wijk. Buytewech-Noord is een ambitieus project, waarbij onder andere energie voor huishoudelijke apparatuur via zonnepanelen op het dak wordt opgewekt. De wijk is volledig gasloos.  

Hoe nu verder?

In de volgende fase gaan we aan de slag met het stedenbouwkundig plan. In een stedenbouwkundig plan staan de wegen, het groen, het water en de recreatie- en ontmoetingsmogelijkheden verder uitgewerkt. Ook gaan we verschillende woonconcepten uitwerken. We blijven in gesprek met omwonenden en belangstellenden. Zo zorgen we voor een aantrekkelijk en gevarieerd woongebied voor alle doelgroepen.

Wilt u ook wonen in Buytewech-Noord en meedenken over uw toekomstige woonwijk? Kijk dan op www.woneninnieuwkoop.nl/buytewech-noord voor meer informatie via .

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief