Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Rugstreeppad en bouwen

04-06-2018

In de gemeente leven op diverse plaatsen rugstreeppadden. De rugstreeppad is een beschermde diersoort. Het dier, maar ook het gebied waarin het dier leeft,  mag niet worden aangetast. Voor de start van woningbouwprojecten vangen we, indien nodig, de padden uit het gebied en verplaatsen we ze naar een andere plek. In het projectgebied van de Verwondering in Nieuwveen zijn inmiddels paddenschermen geplaatst.                                                                

Zuidereiland
Het Zuidereiland is met hopen zand en losse grond een prima leefomgeving voor de pad.. De rugstreeppad is hier dan ook aangetroffen en rondom het gebied zijn schermen geplaatst. De schermen zorgen ervoor dat de padden het gebied nog wel kunnen verlaten, maar niet meer terug kunnen keren. De padden die uiteindelijk toch nog in het gebied zijn vangen we in vangemmers. We brengen de gevangen padden naar een stuk land tussen de Laan der Verwondering en de voormalige Rabobank aan het Teylersplein. Hier graven we ondiepe poelen en leggen we winterverblijfplaatsen aan in de vorm van zand- en puinhopen.

De schermen laten we zo lang mogelijk staan rondom de locaties. Op die manier voorkomen we dat beschermde diersoorten de bouwlocaties betreden.

Noordereiland
Er zijn geen padden aangetroffen bij het Noordereiland. Om te voorkomen dat de padden alsnog het gebied in trekken, hebben we schermen geplaatst. Zo kan de rugstreeppad niet alsnog het eiland opkomen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief