Informatie aanvragen? Bel 14 0172 of Mail ons

Meedenken over woonwijk Buytewech-Noord

05-06-2018

De afgelopen maanden konden inwoners van Nieuwkoop en andere belangstellenden meedenken over de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord. Met alle input zijn drie vlekkenplannen opgesteld. In zo’n vlekkenplan staat op hoofdlijnen waar de woningen komen, waar ruimte is voor groen, hoe we omgaan met Park Buytewech, waar de verschillende (toegangs)wegen komen en hoe we omgaan met duurzaamheid.  Tijdens een afsluitende bijeenkomst kon men een stemadvies uitbrengen. Welk vlekkenplan past het beste bij de wensen? Wat vindt men goed aan de plannen? Wat kan nog beter? De drie vlekkenplannen, inclusief het stemadvies leggen we in juli voor aan de gemeenteraad.

Het gekozen vlekkenplan vormt de basis voor het vervolg; een op te stellen stedenbouwkundig plan. Wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Buytewech-Noord? Kijk dan op www.woneninnieuwkoop.nl/buytewech-noord.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief